Wyszukiwarka

O firmie

Biuro "UNI-DOM" Nieruchomości Krystyna Maciąg
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej  66c
działa na rynku nieruchomości od 1999r.
Zakres działalności biura, to: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo finansowe (kredyty i pożyczki hipoteczne, kredyty inwestycyjne).W tej dziedzinie współpracujemy ze wszystkimi wiodącymi na rynku bankami, firmami deweloperskimi, rzeczoznawcami, zarządcami, prawnikami itp.
Obrót nieruchomościami, to:
 • kupno – sprzedaż – najem – wynajem - dzierżawa:
 • domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i usługowych,
 • obiektów komercyjnych - przemysłowych i zabytkowych,
 • gruntów - przemysłowych, budowlanych, rolnych, rekreacyjnych.
Klient naszego biura jest obsługiwany kompleksowo – poprzez znalezienie bądź zbycie nieruchomości, doradztwo w zakupie, pełną obsługę prawną – w tym sprawdzenie dokumentacji, dot. nieruchomości, uczestnictwo w oględzinach, negocjacjach, przygotowaniu stosownych dokumentów transakcyjnych (oświadczenia woli, protokoły uzgodnień, umowy, protokoły przekazania itp.), pomoc w załatwieniu kredytu, udział przy akcie notarialnym, przy przekazaniu nieruchomości itp. Jesteśmy z klientem od samego początku aż do końca.
Zapewniamy:
 • kompleksową obsługę transakcji,
 • fachową, szybką, rzetelną i miłą obsługę,
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • obsługę w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 • fachową wycenę nieruchomości przez rzeczoznawców,
 • pomoc w udzielaniu kredytów mieszkaniowych i inwestycyjnych,
 • prowadzenie sprzedaży w imieniu firm developerskich i inwestorów,
 • pełną obsługę prawno - notarialną w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • duży wybór atrakcyjnych ofert nieruchomości w komputerowej bazie danych,
 • pomoc w zakresie usług geodezyjnych i innych, związanych z obrotem gruntami,
 • pełną ofertę biur współpracujących, z terenu całej Polski i poza jej granicami.
Naszą domeną jest: - „Jeden dobrze obsłużony klient, poleca nas kolejnym klientom”
Każdego klienta i każdą ofertę traktujemy indywidualnie, starając się zapewnić profesjonalną obsługę, fachowe doradztwo i najwyższe bezpieczeństwo transakcji.

 • Gwarantujemy profesjonalną, rzetelną i skuteczną obsługę.
 • Nasi klienci - to osoby prawne i renomowane firmy.
 • Mamy wielu zadowolonych z naszych usług klientów!
 • Nasi klienci polecają nas swoim przyjaciołom i znajomym.
Z nami pokonasz trudności każdej transakcji!!!
Zapraszamy do korzystania z informacji, zamieszczonych na naszej stronie – porad; zbioru niezbędnych przepisów i aktów prawnych, dotyczących rynku nieruchomości; wycinków z prasy, dotyczących zagadnień związanych nieruchomościami; informacji dot. umów na wyłączność itp.
Za świadczone usługi pośrednictwa Biuro Nieruchomości UNI-DOM pobiera wynagrodzenie prowizyjne w podanej poniżej wysokości:
 • za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości - 2,9 % ceny sprzedaży + podatek VAT
 • za pośrednictwo w kupnie nieruchomości - 2,9 % ceny kupna + podatek VAT
 • za pośrednictwo w wynajmie lub najmie nieruchomości - jednomiesięczny czynsz najmu + podatek VAT
W niektórych przypadkach Biuro może zamiast wynagrodzenia prowizyjnego pobierać wynagrodzenie stałe, ustalone kwotowo w umowie pośrednictwa.


Krystyna Maciąg jest właścicielką biura "UNI-DOM Nieruchomości". Posiada licencje zawodową na świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 2805 oraz ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, a także posiada uprawnienia Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN (Nr 47 - rejestr doradców Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości). Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.
Z rynkiem nieruchomości związana jest od 1995r – zarówno działając na rynku lokalnym, jak i krajowym, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu zawodu i wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami. Z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Rynku Nieruchomości „DOSPON” związana była od początków jego istnienia, poprzez swoją działalność zawodową i społeczną. Wieloletni członek Zarządu i Rzecznik Prasowy "DOSPON". 
 
Wiele lat pełnła również funkcję Rzecznika Prasowego „DOSPON”. Była odpowiedzialnaza wszelkie kontakty z mediami, uczestnicząc zarówno w konferencjach prasowych, jak i wywiadach radiowych. Pisała artykuły, z zakresu rynku nieruchomości, do kilku czasopism w kraju. Była pomysłodawcą i redaktorem naczelnym Biuletynu Stowarzyszenia, który wydawany był od 1995 roku. Podczas Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Łodzi w 2002 został on wyróżniony ogólnopolską nagrodą medialną PFRN.
 
 
Od niemalże początków istnienia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, jest ściśle związana z tą instytucją – przez wiele lat piastowała funkcję Przewodniczącej Komisji Wydawnictw i Promocji Federacji. Uczestniczy aktywnie we wszelkich pracach, związanych z organizowaniem szkoleń, imprez kulturalnych, targów nieruchomości.
 
Jest też członkiem - założycielem Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Czynnie uczestniczy również w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w większości imprez szkoleniowych, organizowanych w całym kraju,m.in. w:Kongresach PFRN, sympozjach, konferencjach, a także szkoleniach, organizowanych przez zagraniczne ośrodki kształcenia, w dziedzinie nieruchomości, między innymi:
W czerwcu 2003r. ukończyła międzynarodowe seminarium, organizowane przez amerykańskich wykładowców - Christine Todd, NVAR CEO Northern Virginia IRPF President oraz JoAnne Johnson, Executive Realty International, NAR President Liaison to Poland w temacie: “Budowanie pozytywnego wizerunku zawodów rynku nieruchomości iich organizacji”.
W październiku 2003r. - ukończyła Europejską Akademię Nieruchomości, w zakresie prawa państw unijnych i obsługi zagranicznych rynków nieruchomości.
W m-cu listopadzie 2006r. uczestniczyła w szkoleniu, w ramach Doskonalenia Kadr Gospodarki, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat „Doradztwa rynku nieruchomości”.
W dniu 15 czerwca 2008 roku, po ukończeniu Powszechnej Akademii Nieruchomości, organizowanej przez Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości , uzyskałatytuł Doradcy Rynku Nieruchomości - CERTYFIKAT PTEiDRN numer 47.
W ramach Akademii Menadżera ukończyła cykl szkoleń z zakresu technik negocjacji i socjologii.
Odznaczona licznymi wyróżnieniami i dyplomami uznania, m.in.:
 • Dyplomami honorowymi PFRN – „w uznaniuszczególnych zasług i zaangażowania na rzecz rozwoju polskiego rynku nieruchomości oraz profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami”- w 2003r. i 2006r.
 • Złotą nagrodą 10-lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – II.2005r.
 • Nagrodą medialną, „za stworzenie ważnego medium wewnątrzstowarzyszeniowego, wysoką jakość merytoryczną i wydawniczą oraz za systematyczność i ciągłość pracy” – (Biuletyn DOSPON) - 11.06.2002r.
Designed by Possible