Wyszukiwarka

Informacje

Dlaczego warto związać się z biurem nieruchomości umową na zasadach wyłączności?

 

Idea wyłączności na sprzedaż to pomysł nie tyle nowy, co rzadko stosowany dodajmy, że tylko w Polsce. Na zagranicznych rynkach nieruchomości umowa na wyłączność jest zjawiskiem dość popularnym. Umowy na zasadach wyłączności pojawiły się aby biura pośrednictwa stale podnosiły poziom usług i serwisu jaki świadczą uczestnikom rynku nieruchomości, zarówno osobom sprzedającym jak i kupującym. 

Korzyści są widoczne dla każdej z zainteresowanych stron. Idea takiej umowy to nie "złapanie klienta", a możliwość stworzenia jak najlepszych warunków do promocji i sprzedaży nieruchomości, a także jej zakupu.

 

Jakie korzyści z podpisania umowy na zasadach wyłączności ma sprzedający?

 

Podstawową zasadą współpracy pomiędzy właścicielem nieruchomości, a biurem przy umowie na wyłączność jest fakt, że sprzedażą nieruchomości zajmuje się jedno, określone biuro. W związku z tym właściciel wszystkie zainteresowane osoby, zarówno pośredników jak i osoby prywatne, odsyła właśnie tam. Najważniejszą zaletą takiego układu jest kompletne odciążenie właściciela nieruchomości od sprzedaży czyli promocji, prezentacji i wielu innych działań, które bierze na siebie biuro. Pośrednik albo biuro to specjalista rynku nieruchomości, który dobrze wie jak wykorzystywać dostępne narzędzia, a przy umowie na wyłączność ma szansę pełnego opracowania strategii marketingowej sprzedaży nieruchomości. Jeżeli jakieś z wykorzystanych narzędzi nie przynosi oczekiwanego efektu może wykonać działanie mniej konwencjonalne, bo umowa na zasadach wyłączności pozwala mu na to. 

Pośrednik regularnie relacjonuje postępy w sprzedaży, informując właściciela o podejmowanych czynnościach, a właściciel zawsze może wyegzekwować od pośrednika działania dodatkowe. 

Inną zaletą wynikającą z umowy na wyłączność jest możliwość zajmowania się ofertą tylko przez jednego pośrednika. Właściciel unika w ten sposób szeregu nieporozumień np. odwołanie spotkania przez jedno biuro a umówienie kolejnego z innym często w tym samym czasie. Łatwiej jest mu również zapanować na ilością i terminami prezentacji nieruchomości. Poza tym ludowe przysłowie o sześciu kucharkach jest jak najbardziej adekwatne i tutaj, bo gdy jedną ofertą zajmuje się kilka biur to żadne z nich nie pracuje dobrze. Biura boją się podjąć dodatkowe działania reklamowe, gdyż nie mają pewności zwrotu poniesionych kosztów.

Umowa na wyłączność eliminuje ryzyko ominięcia pośrednika i może on przeznaczyć większe pieniądze na reklamę nieruchomości, a co za tym idzie być skuteczniejszym. W ten sposób też zostaje obalony argument przeciw umowie na wyłączność, podnoszony przez właścicieli, mówiący o stracie klientów innych biur. Dodatkowe działanie marketingowe przyciągną i tamtych klientów. A poza tym biuro posiadające ofertę na wyłączność i mające pełną kontrolę nad procesem sprzedaży jest bardziej otwarte na współpracę z innymi biurami i ich klientami.

 

A jakie korzyści z umowy na wyłączność ma kupujący?

 

Nieruchomość będąca ofertą na wyłączność prezentowana jest w bardzo pełny sposób potencjalnemu kupującemu - zdjęcia (również z zewnątrz - co jest rzadkością bez umów nie na wyłączność), opisy, precyzyjne położenie. Kupujący zaś ma dzięki temu możliwość preselekcji ofert już w biurze. 

W przypadku gdy kupujący wyrazi chęć zakupu rozmowy prowadzone są tylko z nim, a biuro ma pełną kontrolę nad sprzedażą nieruchomości. Unikamy w ten sposób sytuacji będącej często zmorą osób poszukujących mieszkań a mianowicie tzw. "licytacji" gdy kilku zainteresowanych z paru biur wyraża chęć zakupu.

 

Czy biuro sprawdza dokumenty przed zawarciem transakcji ?

 

Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów, dokładnie sprawdzamy dokumenty dotyczące nieruchomości oraz tytuł prawny do jej obrotu.

Po raz pierwszy sprawdzanie dokumentów odbywa się już na etapie przyjęcia oferty przez pośrednika, wówczas pośrednik zapoznaje się z dokumentami świadczącymi o stanie prawnym nieruchomości oraz udziela właścicielowi informacji odnoszącej się konieczności uzupełnienia dokumentacji czy jej uaktualnienia.

Po raz drugi dokumenty sprawdzane są przed podpisaniem umowy przedwstępnej sprzedaży. Weryfikacja ta ma charakter bardzo szczegółowy, ponieważ zależy od tego właściwe przygotowanie finalizacji transakcji.

Tak zgromadzona przez przedstawiciela firmy UNI-DOM Nieruchomości, dokumentacja przekazana jest do współpracującej z naszym biurem kancelarii notarialnej, celem przygotowania projektu aktu notarialnego

 

Gdzie zawierana jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości ?

 

W większości przypadków wystarczy zawarcie pisemnej umowy przedwstępnej sprzedaży w firmie UNI-DOM Nieruchomości, co wchodzi w zakres oferowanych przez nas usług i nie wiąże się dla naszych klientów z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Tak zawarta umowa pomimo braku formy aktu notarialnego jest jak najbardziej ważna, a w razie jej zerwania przez którąkolwiek ze stron druga strona może odpowiednio zatrzymać zadatek lub żądać zwrotu w dwukrotnej wysokości, a nawet domagać się odszkodowania za poniesione straty.

Umowa przedwstępna zawarta w formie cywilno - prawnej nie może jednak posłużyć do nakazu drugiej stronie do wykonania umowy przyrzecz sprzedaż lub kupno tylko na podstawie umowy przedwstępnej zawartej w formie aktu notarialnego.

 

 

Czy wasze biuro współpracuje z notariuszem, czy trzeba szukać kancelarii notarialnej na własną rękę?

 

Zazwyczaj biuro pośredniczące w obrocie nieruchomościami współpracuje z wybranym i sprawdzonym notariuszem. My także. Jest to naszym zdaniem szalenie praktyczne i wygodne dla obu stron, gdyż nasi klienci nie muszą tracić czasu na poszukiwania kancelarii, jak również na dostarczenie koniecznych dokumentów do sporządzenia czynności prawnej. Ponadto między biurem UNI-DOM Nieruchomości, a notariuszem są wypracowane mechanizmy bieżącej współpracy, trybu dostarczania dokumentów, weryfikacji stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości.

Nie jest to jednak równoznaczne z tym, iż klient musi zgodzić się na podpisanie umowy u notariusza wskazanego przez biuro. Prawo wyboru kancelarii notarialnej należy do klienta, który płaci za usługi świadczone przez notariusza, a więc zazwyczaj wyboru dokonuje kupujący.

Designed by Possible